Her er en oversikt over Indremisjonshjemmets opprinnelse og historie

1863

Bergen Indremisjon ble stiftet

1868

Startet diakonalt arbeid med blant annet fattigpleie og redningshjem for kvinner og menn

1904

Bergen Indremisjon starter arbeid blant alkoholikere og prostituerte

1907

-biskop i Bjørgvin vigsler huset i Hollendergaten 12 som Bergen Indremisjons redningshjem

1911

Bergen Indremisjon kjøper Hollendergaten 15

1970

Indremisjonshjemmet får avtale med Bergen Kommune vedr. betaling av døgnpenger for beboere.